Parkering brukes som dumpingplass: – Dette skal vi ta tak i

Parkeringsplassen på Ørajordet i Son benyttes av enkelte som dumpingplass av diverse båthengere og bobiler. Kommunen sier de skal ta tak i saken.