Skolesjefen har tatt høyde for en utsettelse ved Hølen skole og tror også at det ikke blir så store utfordringer for kommunen.

– Det vil ikke by på store problemer. Noe utgifter vil vi få i forbindelse med skyss til elevene, men en del av dem blir jo værende på Son skole uansett, nemlig syvende klasse og en del femte- og sjetteklassinger. Alle som søkte fikk politikernes enstemmige bifall, sier Korslund og mener bestemt at elevene begynner på den nye skolen i Hølen den 1. november.

Leder i byggekomiteen for Hølen skole, Venstre-politiker Erik Røhne, innrømmer at det har vært en del skjær i sjøen i forbindelse med byggingen av skolen, men at bitene nå er i ferd med å falle på plass og at budsjettet ser ut til å holde.

– Flere ulike faktorer medfører at tidsrammen ryker. Blant annet fikk vi ikke inn alle nabovarslene uten at vi skal skylde på naboene av den grunn.

Erik Røhne har flere eksempler på vanskeligheter som har oppstått i forbindelse med det nye solebygget.

– Blant annet oppdaget vi at en fjellknaus som skulle sprenges bort var i en svært dårlig forfatning. Vi måtte være ytterst forsiktige med tanke på et nabohus som lå rett under. Etter hva jeg har forstått ble det sprengt veldig forsiktig og alt gikk bra.

Røhne kan dessuten opplyse om at en bod som står i veien for bygginga skaper problemer fordi den ikke kan flyttes.