349 barn i Vestby lever i fattige familier

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 349 personer under 18 år bosatt i Vestby kommune lever i husholdninger med lavinntekt. Utviklingen er imidlertid bedre i Vestby enn ellers.