Sikrer Middagsåsen for 400.000 kroner

Statens jernbanetilsyn har kommet til Våler! Nå legges det ned 400.000 kroner og en formidabel dugnadsinnsats slik at heisanleggene godkjennes for drift de neste 15 årene.