- Så ikke akkurat denne komme

Av

Den var den faste gjengen samt noen få til som stilte opp da Son Slalomklubb avholdt sin årlige høstdugnad søndag ettermiddag. Det skuffet klubbens leder.