Fikk kontrakt verdt 14 millioner kroner

Entreprenør Park & Anlegg hadde det laveste anbudet da Statens vegvesen søkte entreprenører til nytt fortau langs Kolåsveien i Son. Kontrakten er verdt 14 millioner kroner og omfatter også flere oppgaver.