Babyboom i Vestby

Av

Det er bare to andre kommuner i Akershus hvor det fødes flere barn i forhold til folketallet enn i Vestby.