Dette får Follo i statsbudsjettet

Follobanen, Nordbytunnelen og NMBU-utbyggingen er blant prosjektene som får penger i statsbudsjettet.

Follobanen, Nordbytunnelen og NMBU-utbyggingen er blant prosjektene som får penger i statsbudsjettet. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

De største summene går til videre fremdrift av de store byggeprosjektene i regionen, som Follobanen og utbyggingen av NMBU i Ås.

DEL

(Østlandets Blad) FOLLO: Mandag klokken ti la Erna Solbergs regjering frem forslaget til statsbudsjett for 2019.

Regjeringen, som består av Høyre, Fremskrittspartiet og Venste er en mindretallsregjering, og trenger dermed støtte i Stortinget for å få vedtatt budsjettet.

De aller største summene som direkte berører Follo, handler om store byggeprosjekter og samferdselsprosjekter.

Til Follobane-prosjektet tildeles det 4,16 milliarder kroner. Det nye dobbelsporet skal stå ferdig i 2021. Til utbygging på NMBU bevilges det 1,15 milliarder kroner. Utbyggingen skal stå ferdig neste år, og da flytter Veterinærinstituttet fra Oslo til Ås.

– De store pengene er til langsiktige satsinger, som har pågått en stund. De må følges opp i alle statsbudsjett fremover for å få det ferdig. Vi sikrer fremdrift og ferdigstillelse til riktig tid, sier Solveig Schytz til Østlandets Blad.

Schytz sitter på fylkestinget for Venstre, og bor i Ås.

– Noe annet ville vel vært rart?

– Det skal like fullt bevilges penger i hvert budsjett. Det er en bekreftelse av at vi følger opp som man skal, svarer Schytz.

185 nye millioner til beredskapssenteret

Regjeringen foreslår å bevilge nye 185 millioner kroner til politiets nye beredskapssenter. Disse kommer i tillegg til de 660 millionene som videreføres fra i fjor.

I tillegg settes det av nye 157,2 millioner til nye politihelikoptre. Etter planen skal disse leveres i 2019.

Vedlikehold og rehabilitering

Flere samferdselsprosjekter i distriktet får penger til vedlikehold og reparasjon. Det er satt av over 4 milliarder kroner til vedlikehold og fornyelse av den tekniske infrastrukturen på jernbanenettet for 2019. Bevilgningene følger handlingsprogrammet for 2018-2029, som ble bestemt av Jernbanedirektoratet i sommer.

Når det gjelder veinettet, er det satt av 209 millioner kroner til å sluttføre rehabiliteringen av Nordbytunnelen på E6. Når den er ferdig, står Smiehagentunnelen, like syd for Nordbytunnelen, for tur.

I tillegg er det satt av penger til det pågående byggeprosjektet med ny gang-og sykkelvei langs Langhusveien, i tillegg til midler for ny gang- og sykkelvei fra Stenfelt til Greverud langs fylkesvei 152.

I forrige uke ble det lekket at det settes av 43 millioner kroner til Ny jord-prosjektet på ny E18 mellom Vinterbro og fylkesgrensen.

– Det er mange ting som er viktige for regionen, spesielt løftet for jernbane, sier Schytz, som også trekker frem at det blir en økning i de såkalte belønningsmidlene for kollektivtrafikk. Dette er penger som gis til kollektivselskapene, som Ruter, for blant annet å få flere busser på veiene.

FORNØYD: Solveig Schytz (V) er glad for økt satsing på jernbane.

FORNØYD: Solveig Schytz (V) er glad for økt satsing på jernbane. Foto:

Inntektsvekst for kommunene

I tillegg til skatteinntekter er overføringene fra staten de største inntektene til kommunene. Det fordeler seg på rammetilskuddet, som alle kommuner får, veksttilskudd for kommunene som har høy befolkningsvekst, og regionsentertilskudd til kommunene som slår seg sammen. Her får Follo-kommunene følgende summer:

* Ski: 761 millioner i innbyggertilskudd. 3,7 millioner i regionsentertilskudd.

* Oppegård: 661 millioner i innbyggertilskudd. 3,2 millioner i regionsentertilskudd.

* Ås: 427 millioner i innbyggertilskudd. I tillegg får kommunen 16 millioner i veksttilskudd.

* Vestby: 420 millioner i innbyggertilskudd. I tillegg får kommunen 9 millioner i veksttilskudd.

* Frogn: 341 millioner i innbyggertilskudd.

* Enebakk: 260 millioner i innbyggerilskudd.

* Nesodden: 434 millioner i rammetsilkudd, 2 millioner i veksttilskudd.

Samtlige kommuner får en vekst i de frie inntektene, som kommer fra skatt, og kommunene kan disponere som de ønsker.

Vestby har sammen med Nesodden den største veksten i Follo sammenlignet med forrige budsjett, på 3,8 prosent. Ski (2,9), Ås (3,4) og Oppegård (3,2) øker også sine inntekter. Alle kommunene får én milliard eller mer i frie inntekter.

Frogn og Enebakk får henholdsvis 2,5 og 3,2 prosents økning.

Ås-ordfører Ola Nordal har vært i møter hele mandag, og har dermed ikke fått finlest budsjett, men skriver følgende i en tekstmelding til ØB:

– Kommunene får jevnt og trutt en rekke nye oppgaver knyttet til helsereform og økt statlig styring i form av bemanningsnormer. Det er derfor helt nødvendig med en vekst i inntektene. I en vekstkommune som Ås er det i tillegg utfordringer fordi vi må bygge skolekapasitet før innbygger og skatteinntektene øker. Veksttilskuddet er derfor helt nødvendig, skriver Nordal, som legger til:

– Jeg gleder meg til å se nærmere på detaljene i budsjettet, men det ser ikke ut til å gi noe økt handlingsrom for politikerne i Ås. Vi har en krevende, trang økonomi, og dette budsjettet vil ikke endre på det.

Hvis du er interessert, kan du lese alt om statsbudsjettet på Regjeringen.no.

Artikkeltags