Vestby kommune har en visjon om å øke antall boliger rundt sentrum, for å gi plass til flere mennesker og skape et levende sentrum. Sentrumsplanen åpner for å bygge 6800 nye boliger innenfor dagens sentrum.

Ved å fortette i sentrumskjernen vil en i de aller fleste tilfeller få eldre, voksne uten barn og førstegangskjøpere til å flytte inn til sentrum, og det gir plass til barnefamilier i de områdene der boligene er større, som på Pepperstad.

Konsekvensutredning og mulig utbygging i Prestegårdsskogen er ikke bare unødvendig sånn som politikerne har utformet sentrumsplanen, men også en trussel mot viktige nærfriluftsområder for oss som allerede bor rundt Vestby sentrum.

Vi kan ikke hindre all videre utbygging i kommunen, men det er nødvendig med en helhetlig plan hvor man avsetter og bevarer turområdene som ligger sentralt til ved boligfeltene i Vestby, for nåtiden og for fremtiden.

Helsedirektoratet presiserer at kommunen bør planlegge bo - og nærmiljøer og områder for friluftsliv som stimulerer til fysisk aktivitet for alle. De slår fast at vi mennesker har behov for å bevege oss ute og i naturen. Det bør ligge som et premiss i planlegging og utbygging av boligområder rundt Vestby sentrum.

Nærfriluftsområder har alltid vært viktige, men gjennom pandemien har det å ha naturen lett tilgjengelig utenfor døren vært uunnværlig. Da pandemien bød på karantene, hjemmekontor og stengte butikker var Pepperstadmarka alltid åpen.

Nå, som hverdagen mer eller mindre er tilbake, brukes flisløypene og Prestegårdsskogen fortsatt like mye. Barn og voksne fra hele Vestby tråkker i skogsflisløypa fra morgen til kveld, gjennom hele året.

Vi, innbyggerne i Vestby, trenger at flisløypa og Prestegårdsskogen består. Det er viktig for vår mentale og fysiske helse. Nærfriluftsområder er noe som alle har tilgang på, uansett sosial status.

Nå som utbyggerne har sett hvilke verdier som ligger i boligbygging på Pepperstad og frister med det de tror vi ønsker oss, flere boliger og lysløyper mellom hus, må vi som bor og styrer i kommunen se klart. Vi har nok boliger per nå, det er ikke et reelt behov for flere boliger her før vi har sett hva de 6800 nye boligene i sentrum frigjør av større boliger på Pepperstad og andre sentrumsnære boligfelt!

Det vi egentlig ønsker og trenger, i et Vestby som er i stadig endring, er å frede Prestegårdsskogen fra utbyggernes oppgradering, nå og i fremtiden. Vi vil la Prestegårdsskogen være et ubebygd turområde, til glede for de som bor i og utenfor sentrumskjernen!