Stengt grensehandel gir gode tider for lokale matvarebutikker

Tobakkssalget har økt markant etter at grensen stengte, men også handlerutinene til folk flest har endret seg de siste ukene.