Stengte kontorer byr på utfordringer for helsetjenesten

Derfor flytter de kontoret over på nettet for å nå folk som trenger hjelp.