I disse dager pågår det et landsomfattende tilsyn av Statens helsetilsyn. Helsetilsynet har kontrollert åtte sykehus, og har avdekket sju lovbrudd. Hittil er det påvist brudd ved Sykehuset Østfold, Helse Fonna i Haugesund, Sørlandet Sykehus, Helse Førde, Helse Bergen, St. Olav i Trondheim og Hamar Sykehus.

Det er VG som først meldte om dette tirsdag morgen.

Ifølge avisen viser tilsynet at sykehusene er så fulle at pasientene ikke får plass på avdelingen der de hører hjemme. Helsetilsynet mener derfor sykehusene hvor det er avdekket lovbrudd, følger opp pasienter med uforsvarlig høy risiko.

Hos Sykehuset Østfold mener de ansatte at overbelegg er normalsituasjon. Ifølge VG fant tilsynet blant annet at sju hjertepasienter ble lagt på seks forskjellige avdelinger fordi det ikke var plass der de egentlig skulle vært.

– Vi tar tilbakemeldingene på største alvor, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen, til VG.

– Gjennom tilsynsordningen har Fylkesmannen en viktig oppgave med å rette fokus på utfordringer sykehusene har, slik at vi kan forbedre oss og sikre at pasientene, uavhengig av hvor de er lokalisert, får forsvarlige helsetjenester, sier fagdirektøren til sykeshuets egne nettsider.