Sykehuset Østfold drar fire av sine egne sykepleiere for retten

Sykehuset Østfold har bestemt seg for å stevne fire sykepleiere som krever fortrinnsrett på deler av en stilling, slik at de ender med heltidsstilling. Sykepleierne fikk medhold i tvisteløsningsnemnda, men sykehuset nekter å godta avgjørelsen.