Vestby kommune betaler 900.000 kroner for at for friske pasienter skal bli liggende på sykehuset

Pasienter som egentlig er friske nok til å reise hjem fra Kalnes, blir liggende på sykehuset fordi kommunene ikke har plass til å ta dem imot.