Livet har ulike faser. Min kone og jeg har hatt gleden av å bo i Vestby kommune i mer enn 40 år. Vi har opplevd en kommune i rask vekst og utvikling. På hvert vårt vis har vi gitt et lite bidrag til å utvikle kommunen.

Selv kan jeg se tilbake på et mangeårig kommunalpolitisk engasjement. Sviktende helse har bidratt til at jeg etterhvert har måttet trappe ned den lokalpolitiske aktivitet. Sist høst måtte jeg si fra meg ledervervet i det kommunale eldrerådet. Jeg har blitt pasient og klient.

Jeg har blitt godt kjent på Kalnes og de øvrige sykehus i vår region. I desember og januar fikk jeg tilbud om et korttidsopphold på Vestby sykehjem. Jeg vil gjerne få benytte anledningen til å takke personalet og medpasienter for god behandling og hyggelig samvær. Samtidig sender jeg en varm hilsen til de mange medarbeidere  i kommunens hjemmehjelptjeneste. Dere gjør livet lettere - selv på tunge dager.

Vi kan være stolt av å ha en god kommunal eldreomsorg, men utfordringene som ligger foran oss er store.  Kommunens midler vil også i de kommende år være  begrensede. Antall eldre øker sterkt. Jeg håper at det også i de kommende år vil være rom for god omsorg.