NEKROLOG: Steinar døde den 14. januar 2022, 72 år gammel. Jobben bak skrivebordet med regnskap og lønn slik vi husker hans tilstedeværelse var ikke nok. Han ville ha det mere sosialt. Steinar ønsket så inderlig at Hølen skulle være et trivelig sted å bo og besøke.

Innsatsen til Steinar i Hølenkoret var stor, både på administrativ side og i sangglede. Som medlem og leder av Hølen og Såner Vel jobbet han med prosjekter som Skøiens Efterfølger. Hølen måtte jo ha dagligvarebutikk.

Andre prosjekter var BOKPILLEPOSTEN der bibliotek, medisinutsalg og posten var samlet, Syrinen bar i Skøienparken, gang- og sykkelveier, jernbaneviadukt, flomsikring, reguleringsplanen for Hølen, Såner kirke, Elverhøy forsamlingshus og mye mer. Det ble arrangementer rundt dette til alles glede. Steinar og Inger Berge mottok også Vestby kommunes Kulturpris i 1996 for sitt kulturelle arbeid i Hølen.

Uten Steinar sitt engasjement hadde det ikke blitt noe av Bringsværd sin forestilling om Lilletrollet (1999/2000) eller andre konserter i Kulpa. Etableringen av tradisjonen med Hellige tre Kongers aften på Hølen torg og påfølgende fest på Elverhøy var også Steinars fortjeneste. Han mottok hyllesten som Hølens Æresborger ved «et kupp» av hans rolle som Stjernemannen gjennom mange år.

Steinars politiske engasjement var stort i Vestby Høyre, og i Bygdelista i kommunen. Han var vara til kommunestyret i flere perioder og hadde styreverv. Steinars engasjement fikk betydning for partiprogram og saker. Steinar var engasjert med verv i fora for folk med fysisk funksjonsnedsettelse, noe vi alle fikk høre om, fordi det var alltid noe å engasjere seg i med bakgrunn i egne erfaringer.

Varme tanker og kondolanser går til Vigdis og resten av familien. Vi minnes Steinars positive engasjement og inkluderende holdning med dyp takknemlighet.