Jeg leste i Vestby Avis 20. juni 2021 at det trolig går mot en løsning på en sykkel og gangvei mellom Berg og Pepperstad.

Samarbeidet med fylket går bra. Dette er en fylkesvei og i ca. 40 år har velforeninger og privatpersoner arbeidet for trafikksikkerheten på Erikstadveien mellom Vestby kirke og avkjøringen til Johan Herman Wesselsvei.

Bredere vei og/eller veibelysning har vært ønsket, men svar fra fylket sier at trafikksikkerhet er knyttet til en kost og nyttefaktor.

Der når ikke vi opp og Vestby kommune sier de ikke kan gjøre noe fordi dette er en fylkesvei.

Spørsmålet er da: Når Vestby kommune kan bygge en sykkel og gangvei, trolig med lys. Hvorfor kan de da ikke sette opp noen lysstolper? Er viljen tilstede?