Totalt er det 9,5 millioner kroner Sparebankstiftelsen DNB gir ut nå. Ifølge pressemeldingen er pengene fordelt på 231 prosjekter, som alle bidrar til mer aktivitet for barn og unge i lokalmiljøer på Østlandet.

I Vestby er det to skoler som får penger:

Bjørlien skole får 20.000 kroner til å lage en redskapsbod til skolehagen og Oasen skole får 30.000 kroner til podcastutstyr til elevene på deres skole.

Alle tildelingene vedtas av styret i Sparebankstiftelsen DNB, hvor de prioriterer å bidra til meningsfylte aktiviteter for barn og unge, innenfor fire formålsområder: idrett og lek, kunst og kultur, natur og friluftsliv og nærmiljø og kulturarv.

I våre nabokommuner fikk de tilskudd til følgende:

Moss:

Haustens venner fikk 50.000 kroner til sikringsbåt

Krapfoss sportsskytterlag fikk 50.000 kroner til simulator

Moss diskogolfklubb fikk 15.447 kroner til etablering DropZoner

Sprint-Jeløy fikk 50.000 kroner til bedre lysstyring på fotballbane

Moss kommune fikk 7000 kroner til tekstilpresse til en ungdomsklubb

Ås:

Leikarringen Frøy 15.000 kroner til dansekurs