Hølen-elever spiller inn CD: I vår får du et gjenhør med Tambar, Karsten og Petra og Lilletrollet

Musikkrommet ved Hølen skole var for anledningen gjort om til lydstudio. Elevene flokket seg rundt forfatteren, som selv var tilstede under CD-innspillingen.