Trafikkulykke ved Årungen

Det har vært en hendelse i trafikken ved E6 ved Årungen.