For mange år siden hentet private søppelkjørere søppelet vårt. Dette var en ordning som fungerte bra i mange år. Tjenesten var konkurranseutsatt, og tilbyderne ga inn pris ut ifra vår etterspørsel. Etter anbudskonkurranser vant rimeligste tilbyder som leverte det vi etterspurte.

Noen år tilbake var det Movar som vant anbudskonkurransen. Etter hvert ble Vestby kommune også medeier i Movar, som i tillegg er eid av kommunene Moss, Våler og Råde. Gjennom representasjon i styre og representantskap kunne politikerne på vegne av innbyggerne i kommunene styre Movar slik vi ønsker. Etter hvert har lovverket tvunget aktive politikere ut av styret og vedtatte regler har sørget for at det kun er ordfører som sitter i representantskapet på vegne av kommunen.

Nå ser vi at Movar har startet prosesser som ikke er ønsket av våre innbyggere. Flere steder i kommunen arbeider Movar med å kunne transportere søppel med større biler, noe som vil medføre at mange må frakte eget søppel til oppsamlingspunkter som er lenger fra boligen, da vi i kommunen har flere smale veier. Dette skjer uten at befolkningen har fått si sin mening og for mange er den fullstendig uønsket.

Vi i Høyre mener at innbyggerne selv skal få være med å bestemme hvilket tjenestenivå de faktisk skal ha. Det vi har sett, er at det nå planlegges søppelpunkter som kanskje medfører at den enkelte får flere hundre meter til nærmeste søppelpunkt. For noen er dette kanskje akseptabelt, men jeg ser for meg at mange eldre tvinges til å gå langt, som er slitsomt og krevende fordi vi har bratte bakker flere steder i kommunen. Om det i tillegg er på vinteren og glatt, så er det farlig i tillegg. Her må vi få være med å bestemme.

Nå har ikke vi politikere i Vestby direkte instruksjonsmyndighet på styret og ledelsen i Movar, men vi kan stoppe planlagte reguleringer og regelendringer som drar i denne retningen.

Vi kan også håpe at ordføreren som er kommunens eneste representant er opptatt av at folk selv kan bestemme hvilke tjenestetilbud de skal få og ikke få med på at det skal bli dårligere.