Ungdom bruker skoleferien til å lære seg nye ferdigheter

Gøy med golf! 14 skoleelever har byttet ut bøker og skolesaker med golfkøller denne uka i Son.