Gå til sidens hovedinnhold

Utbygging av Skogly på Kolås: Vil politikerne høre på innbyggerne og rådmannens innstilling?

Leserbrev skrevet av Heidi Vinsrud, på vegne av 16 grunneiere i området.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Detaljreguleringen av Skogly skal opp til behandling i plan- og miljøutvalget førstkommende mandag, og vi er mange naboer som er glade for å lese at rådmannen er så tydelig i sin anbefaling til vedtak. Vi håper, forventer og tror at også politikerne vil støtte forslaget som så tydelig sier hvorfor man ikke skal starte opp en enkel detaljregulering på Kolås, men lage en ny områderegulering som tar hensyn til alle interessene i området. Vi forventer at politikerne ikke bare ser utbyggers interesse. Og ikke minst utbyggers lokkemiddel som å gi en 280 meters gratis gang- og sykkelvei til kommunen hvis han «bare» kan få lov til å bygge 25 nye boliger og at kommunen «bare» må ekspropriere Kolåsbeboernes grunn og tillegg betale for grunnervervet.

Dette handler om å ta hensyn til kommunens egen vedtatte kommuneplan, om å lytte til offentlige myndigheters anbefaling, om å vedta rådmannens innstilling og lytte til innbyggernes innspill.

Dette handler om viktigheten av å lage en områdereguleringsplan, og ikke små reguleringer som ikke ser helheten. Vi naboer ønsker å legge til rette for en fremtidig boligutbygging på Kolås og har i mange år ventet på en helhetlig plan for området. Vi gleder oss til å få en mer trafikksikker vei, nye boliger og nytt bomiljø for flere på Kolås, med utgangspunkt i en slik plan.

Vi heier på politikerne og det viktige arbeidet som dere folkevalgte gjør for lokalmiljøet. Vi håper også at dere også vil bringe en takk til rådmannen som også tydelig ser viktigheten av dette området og som følges opp med politiske vedtatte planer.

Lykke til med det viktige arbeidet dere gjør. Vi grunneiere på Kolås skal følge med på møtet dere politikerne skal ha til mandag og vil være veldig spente på hva dere vedtar.

Heidi Vinsrud
på vegne av 16 grunneiere på Kolås

LES OGSÅ: Skal avgjøre om man får bygge 20 boenheter på Kolås

LES OGSÅ: Utbygger: – Har en dårlig følelse, men forventer at politikerne sier ja

Kommentarer til denne saken