Utsetter beslutning om servering på Son torg

Kommunestyret ble ikke enige om ordlyden i vedtaket om hvordan servering på Son torg skal foregå. Saken ble derfor utsatt til neste møte.