Utvider tilbudet på Grevlingen svømmehall

Rådmannen ønsket å avvikle ordningen, men ordføreren svarte med et fellesforslag fra AP, Bygdelista V, SV, Sp og Rødt å foreslå en utvidelse av tilbudet istedet.