Utviklingen har ikke vært så god siden 2016

Av

Boligprisene steg med 0,4 prosent i juli. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,9 prosent.