Hver tredje stemmeberettigede med høy utdannelse i Vestby

Av

Vestby kommune kommer bra ut på SSBs måling av utdanningsnivå blant innbyggere med stemmerett.