Se listene over Vestbys mest populære politikere

Ordfører Tom Anders Ludvigsen er Vestbys mest populære politiker med dobbelt så mange personstemmer som nummer to. På lista over slengerstemmer fra andre partier er han også på topp, tett fulgt av John Ødbehr, Louise Brunborg-Næss og Eirin Stuhaug Bolle.