- Her kan vi lage landets største parsellhage

John Ødbehr lanserer fremtidig bruk av Ikeajordet: - Her kan vi bidra til at det blir etablert landets største parsellhage.