Varsler nattestøy under stor militær øvingsaktivitet fra Rygge

Luftforsvaret skal de neste to ukene trene og øve på beredskap, og varsler støy fra den økte aktiviteten ved Rygge flystasjon.