I debatten om flytting av taxi- og MC-holdeplasser vekk fra Son Torg etterlyses det politikere som står opp for beslutningen som ble tatt i PLM på mandag. Vel, jeg har bestemt meg for å ta en for laget. Jeg sitter ikke i PLM og var derfor ikke med på å fatte beslutningen som ble tatt på mandag (av AP, H, SP, BYGDL, V, MDG og Frp).

Mitt parti, MDG, var heller ikke blant de partiene som før jul foreslo å utrede dette, men vi stemte for, i likhet med alle de andre i kommunestyret. Vi i MDG har dessuten tidligere tatt til orde for å flytte drosjene bort fra torget, og jeg stiller meg bak PLMs vedtak.

Samtlige representanter i kommunestyret er enige om at det trengs mer liv på Son torg. Men, min mening er at taxiholdeplassen ikke bidrar til liv og røre. Tvert imot.

Innkjøringen (og ryggingen ut) skaper trafikkfarlige situasjoner, og parkeringsplassene skaper et unaturlig skille mellom brygga/hurtigbåtkaia og torget. Jeg tror at flere av de menneskene som rusler langs brygga og kommer med båten fra Oslo ville beveget seg på og over torget om det ikke var parkeringsplasser der.

Jeg er enig i at pullerter og kjetting bidrar til å sperre av mellom brygga og torget, men om parkeringsplassene forsvinner går det forhåpentligvis an å se på plasseringene av pullertene. Det er heller ikke veldig trivelig å sette seg ned på den ene benken som står på torget når du blir sittende og glo inn i ventende drosjer. Som rådmannen skriver i sin anbefaling: «En flytting av taxiholdeplassene vil frigjøre arealer på torget og kan bidra til å revitalisere sentrum ved at det åpnes for å bruke torget til andre formål». *Det* er bakgrunnen for at samtlige partier ga sin tilslutning til å utrede dette.

Når både Eldrerådet, Ungdomsrådet, Vestby Næringsforum og Follo Taxi støtte rådmannens forslag om å flytte taxiene til Ørajordet mener jeg det var ganske opplagt for PLM å lande som de gjorde i saken.

Når det gjelder flytting av MC-parkeringen var dette noe vi/jeg i utgangspunktet ikke var like opptatt av, men da saken var på høring kom det frem at MC-parkeringen i dag er i konflikt med tilrettelegging for bevegelseshemmede og synshemmede. Anbefalingen fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne var klar: MC-parkeringene burde flyttes fra dagens plassering for å tilgjengeliggjøre bryggepromenaden for alle. Som mor til tre gutter har jeg også opplevd MC-ene som et artig innslag på torget, men jeg mener at det er viktigere at «allmenningen» vår er tilgjengelig for alle enn at motorsyklister får vise frem doningene sine akkurat her. Det er mange andre steder i Son det går an å stoppe sykkelen sin for å spise is og se på sjøen, enten sykkelen går på diesel, elektrisitet eller rå muskelkraft.

Mitt håp er at vi nå kan få sittebenker, blomsterkasser og områder for uteservering på torget – og at det blir et hyggelig sted å rusle over og oppholde seg på, samt være en enda bedre ramme rundt torgdager og andre arrangement.

For det er jo det debatten burde dreie seg om, nå som flytting av taxiene er besluttet av et enstemmig PLM: Hva vil vi ha på torget? Uteservering? benker? trær? Eller hva med en stor fontene midt på torget?! Kom med alle ideene, så tar vi politikere dem med videre inn i de politiske organene.