Gå til sidens hovedinnhold

Vestby Avis deler ut 100.000 kroner til lokale tiltak

Nå kan du søke støtte til aktivitets- og fritidstilbud til barn og unge. Vi deler nemlig ut 100.000 kroner til gode formål i nærmiljøet.

– Det er veldig hyggelig at vi kan få være med å bidra i år igjen, sier Trine Urstad, ansvarlig redaktør i Vestby Avis.

Det er nemlig andre året på rad at Vestby Avis skal dele ut midler til lokale tiltak, i samarbeid med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB. I fjor ble ordningen annonsert like etter at alt stengte ned som følge av pandemien. Nå, som vi forhåpentligvis begynner å se slutten på de strengeste smitteverntiltakene og idretts- og kulturlivet smått kan begynne å se fremover, håper vi på enda flere søknader enn hva vi fikk i fjor.

Det er bare lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund kan komme i betraktning. Midlene som blir delt ut, kan deles ut til ett eller flere formål innen kunst, kultur, natur og friluftsliv, nærmiljø og kulturarv, samt idrett og lek.

Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringslivet, eller rene religiøse eller politiske tiltak.

  • Tiltakene som får støtte må ha verdi over tid. Det betyr at enkeltarrangementer og liknende ikke kvalifiserer for støtte.
  • Støtte kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter og til helt nye tiltak.
  • Det gis ikke støtte til ren drift.
  • Tiltaket må også være rettet mot målgruppen under 25 år, men trenger ikke å være begrenset til denne gruppen alene.

Deler ut 25 millioner

Pengestøtten fra Vestby Avis inngår i en ordning som omfatter 76 aviser eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fem år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Frist 4. mai

Søknadsfristen er 4. mai 2021.

Deretter skal en lokal jury bestemme hvilke tiltak som skal bli tildelt midler i år. Til slutt er det Sparebankstiftelsen som foretar den formelle godkjenningen. Offentliggjøringen av hvem som får støtte vil skje innen 1. juni.

Søknad om støtte leveres innen fristen på soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia. Her kan du også lese mer om tildelingen og kriteriene for støtte.

– Vi håper mange vil se på dette som en god mulighet til å gjøre noe ekstra for innbyggerne etter en lang periode med et nedstengt samfunn. Vi gleder oss til å motta alle søknadene, sier Trine Urstad.

Kommentarer til denne saken