– Det er veldig hyggelig å kunne gjøre dette igjen, sier Trine Urstad, ansvarlig redaktør i Vestby Avis.

Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Vestby Avis ut 80.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område som har åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet til barn og unge.

– At barn og unge har gode og trygge aktivitets- og fritidstilbud rundt seg er viktig for oss alle, for alt starter med barna. Vi heier ekstra på dem som jobber for å skape gode lokalsamfunn. Å kunne bidra med økonomiske midler til dette er veldig fint, sier Urstad.

Pengestøtten fra Vestby Avis inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen er 1. mars.

Deretter skal en lokal tildelingskomite, bestående av personer fra vår avis og et eksternt medlem, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad