Vestby Avis vokser videre

Nok en gang kan de ansatte i Vestby Avis glede seg over vekst. Opptallstallene viser at avisa fikk 100 nye abonnenter i siste halvdel av 2018.