Vestby Elektro-Service har gjort fire nyansettelser

Da lærlingene besto fagprøven, var det ikke lang vei til fast ansettelse.