Vestby Elektro-Service satser på grønn kraft

Dagens solcellepaneler er moderne og kan gi mye strøm til en vanlig husstand. Nylig ble nok et tak fylt med paneler.