Å velge videregående skole er et av de første store valgene ungdommer står ovenfor. Det er et tegn på at man begynner å bli selvstendig og har mulighet til å forme sin egen framtid.

Friheten elevene en gang hadde til å velge selv hvor de ønsker å gå på skole, har Arbeiderpartiet og venstresiden frarøvet ungdommene, ved å innføre nærskoleprinsippet.

I dag må alle ungdommer i Viken gå på den videregående skolen som er nærmest postkassen til foreldrene. Nærskoleprinsippet gjør det nærmest umulig å komme inn på andre skoler enn nærskolen din.

Videregående burde være en tid ungdommer får mulighet til å utforske verden utenfor sitt nærområde. Etter så mange år i samme miljø kan det å bytte skole være sunt.

Med fritt skolevalg gir dette eleven en unik mulighet til å møte nye mennesker, nye impulser og få en ny start. Videregående opplæring er tross alt ikke obligatorisk, og for elevene som velger å fortsette sin skolegang er det åpenbart at de selv må få kunne velge hvor de vil fortsette.

Det er urovekkende at ungdommer som potensielt har opplevd en utrygg skolehverdag, eller har vært del av et usunt miljø må gå tre nye år med de samme elevene fra ungdomsskolen. For elever med slike dårlige erfaringer er det viktig å ha valgfriheten til å gå på en annen skole enn sin nærskole.

Dette kan være avgjørende for om de skal trives på skolen eller ikke, og ikke minst ha evnen til å fullføre videregående opplæring i trygge og gode omgivelser.

Med fritt skolevalg har man muligheten til å velge hvilken skole man ønsker å gå på, uavhengig av hvor postkassa di står. Det er ikke politikerne på venstresiden som vet best hvilken videregående som passer for den enkelte, det er eleven selv. Innfør fritt skolevalg nå!