Det har oppstått en diskusjon knyttet til arealbruk i Vestby kommune i årene som kommer. Både Høyre og MDG har bidratt med synspunkter. Men er vi blitt klokere. Gruppeleder i Høyre slår vel mer eller mindre fast at vi skal fortsette som før som om ingen ting har hendt. MDG snakker stort sett i overskrifter når de sier vi må «gjenbruke og fortette», uten at de utdyper hva dette betyr.

Vestby SV ønsker at folk både skal kunne bo i Vestby og arbeide i Vestby. Her ser jeg vi er på linje med Ramme hvor direktøren uttrykker at de ønsker å bidra til at folk skal kunne bo og jobbe i Vestby. Satsingen på næringsarealer har i så måte vært en stor suksess. Ikke bare har den gitt kommunen store inntekter, men også mange og varierte arbeidsplasser. Mange har sluttet å pendle, og mange pendler til Vestby. Vestby SV ser gjerne at de som pendler til Vestby også kan finne bolig i Vestby. Det er også interessant å merke seg at den salamander forekomsten som eksisterte i området ble flyttet, og det med stor suksess. Her greide vi å bygge ut, men også ta hensyn til naturverdier.

I Son er det lagt fram planer for det de kaller Son teknologi- og næringspark. Planene ser svært spennende ut. De som står bak hevder de tar stort hensyn til natur og bærekraft. Dette er planer jeg ønsker å se videreutviklet, og grundig vurdert.

Akkurat nå gjør kommunen mye riktig. Vi legger til rette for tusenvis av nye boliger i Vestby sentrum uten at noe natur går tapt. I sentrum er et også tilgang til gode kollektive løsninger som buss og tog. Dette er bra, og det er bare å håpe at vi lykkes med denne strategien. Jeg blir litt urolig når enkelte eiendomsutviklere forteller meg at det ikke er denne typen boliger som markedet etterspør. Barnefamilier ønsker å bo på bakkenivå, de ønsker hager og trygghet for barn som vokser opp. Dette er noe av bakgrunnen til at forskjellige eiendomsutviklere legger fram sine planer og ønsker. Det ønsker å bygge i områder som Liabråten, og Prestegårdsskogen, området mellom Krusebyen og Vestbyhallen. Akkurat nå er det lett å avvise slike forslag, det tar natur og strider med den strategien vi har lagt. Men jeg lytter og undres, hva om de har et poeng? Etter så mange år som jeg har i lokalpolitikken er skråsikkerhet en egenskap jeg har lagt bak meg.

Videre så tenker jeg på dette med fortetting som er MDG sin løsning. Jeg sitter og ser på et kart over Pepperstad. Finnes det her potensiale for fortetting? Skal vi bygge ned idrettsplassen som ble anlagt på B-feltet. Skal vi bygge i Wesselbakken. Skal vi ta de små hundremeters-skogene som finnes? Jeg regner med at alle svarer nei til dette. Jeg vet også at en utbygger ønsker å bygge ut en tomt midt i Son sentrum, i nærhet av gamle Son skole. Også dette møter stor motstand. Mitt poeng når noen sier at fortetting er løsningen så må de også fortelle oss hvordan og hvor.

Heldigvis så har vi tid til å tenke oss om. Det bygges mye i Vestby både i sentrum, Sole skog og Pepperstad. I denne prosessen må fokuset også rettes inn på sosial boligbygging. Vi må sørge for at en sykepleier kan kjøpe mer enn noen få prosent av de nye boligene. Slik det har blitt i Oslo kan en sykepleier kun kjøpe 1 av 40 nye boliger. Dette er en utvikling vi ikke ønsker i Vestby.

Arbeidet som nå gjøres i tilknytning til ny Kommuneplan er svært viktig, og jeg håper det vil bidra til noen svar på retningen videre. Vi skal møte fremtiden med større respekt for natur. Samtidig skal vi arbeide for en framtid hvor folk kan bo og arbeide i kommunen vår.

Kjell Meek

Gruppeleder Vestby SV