Vestby kommune bør ha forståelse for at planene vekker sterke følelsesmessige reaksjoner

VIL BEVARE: Soon og Omegns Vel ønsker at Vestbys politikere skal samles om å markere at Son skal «overleve».

VIL BEVARE: Soon og Omegns Vel ønsker at Vestbys politikere skal samles om å markere at Son skal «overleve». Foto:

Av

Leserbrev skrevet av Jon Warhuus, leder i Soon og Omegns Vel.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Et kulturminne, en bygning, er ikke bare en ting. En bygning representerer de som har bygget den og de inntrykkene som preget dens tid i historien. Bygningen representerer også alle dem som kan verdsette det bygningen som arkitektonisk tidsvitne, forteller.

At vi oppfatter ulike nyanser kan bare sees som en styrke. En bygning med sin historie er flerdimensjonal, noe som viser seg slik vi opplever det ut fra vår egen erfaring; selvopplevd, kanskje som en av noen tusen elever opp gjennom årene, som familiebolig for overlærer med lærerkone og barn eller som et historisk dokument fra den tiden da skipsrederen i landlige omgivelser bygget sin sveitservilla i tømmer med sine ballsaler med stor takhøyde og sitt selskapsliv.

Vestby kommune som med planer og vedtak om riving for å gi plass til flest mulig omsorgsboliger, bør ha forståelse for at planene vekker sterke følelsesmessige reaksjoner. Bygningens kvaliteter er udiskutabel. Konsulentrapporten fra Multiconsult bekrefter dette.

Kun kommunens neglisjering av mangeårig vedlikehold som husmaling og kitting av vinduer, blir påtalt og er å anse som en mangel lett å rette opp.

Det er berettiget å spørre hvordan bygningens 150 kvadratmeter grunnflate kan være til hindring for 24 omsorgsenheter? Det hevdes videre at utviklingen av bygget til dagsenter vil representere en fordyrelse på ca. 15 millioner kroner sammenlignet med et (kaldt og lite inviterende) moderne dagsenter integrert i det nye bygget. Dokumentasjon for denne påstanden mangler.

Hvorfor mobiliserer vellet for stoppe riveplanene? Hvorfor blir vi følelsesmessig engasjert og protesterer? Hvorfor kvier kommunen seg for å stoppe riveplanene. Er det fordi det er koblet til prestisje? Er det fordi man har unnlatt å vurdere alternativer som både kan være bedre og billigere. Hvorfor lytter man ikke til faglig kvalifiserte innvendinger fra Fortidsminneforeningen? Hvorfor avviser man henvendelsen fra vellet på vegne av Fortidsminneforeningen om å få gjøre en befaring av bygningen – og hvorfor lar man bygningen stå åpen for uvedkommende ved dårlig gjenspikrede vinduer. Uvedkommende tar seg inn og bruker av åpen ild innendørs. Dette kan lett medføre en «ønsket?» brann.

Hvorfor prioriterer vellet denne kampen når det er så mye annet som må løses av problemer? Innerst inne føler vellets medlemmer at dette er en kamp for selve Son og stedets fremtid med sine historiske kvaliteter.

Nå ønsker vellet virkelig at Vestbys politikere skal samles om å markere at Son skal «overleve».

Solhøy står!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken