Demonstrerer mot utbygging av matjord

– Av hensyn til matsikkerheten vår er det svært viktig å ivareta disse arealene, mener Øyvind Kjølberg. Han er leder av Jordvernalliansen for Oslo og Akershus og ansvarlig for dagens markering.