Frp-Kenneth vil at den nye sentrumsbrua også skal være åpen for biler

Når den nye brua over jernbanen i Vestby sentrum står ferdig, er det meningen at den kun skal være åpen for kollektivtrafikk, utrykningskjøretøy samt gående og syklende. - Helt feil, mener Kenneth Lien Steen i Vestby Frp.