I forbindelse med byggingen av nytt kulturhus er det store parkeringsproblemer i Vestby sentrum. Det blir mange runder for å finne en plass bortsett fra de som har reserverte plasser – kommunens egne ansatte?

Hvorfor i all verden bruker ikke vår kommune midler på å bedre det offentlige transporttilbudet slik at parkeringsbehovet i et presset sentrum kan reduseres?

En bedre planlagt ruteplan med flere stoppesteder som er tilpasset bevegelseshemmede og barn, må være mulig å lage i Vestby også. Hyppige avganger og lave priser kan få folk til å velge busser i stedet for privatbil, men dette virker ikke å være noe kommunen vektlegger til tross for klimaendringer.

Bussforbindelsen til Hvitsten er ganske enkelt en vits for hvis man vil at folk skal bruke buss så kan du ikke be om plassbestilling dagen før og i helgene er dette umulig for tlf. er ikke betjent.

Bussen stopper ikke hvis den ikke har en forhåndsbestilling på de få avgangene den har morgen og ettermiddag. Ingen busser om kveldene for unge som må til Vestby for å delta i organiser idrett, ingen busser i helgene og vil man til Son må man ta turen via Vestby og toget.

Det antas at tilbudet er like dårlig i Garder og andre steder utenfor sentrum og Pepperstad.

Det finnes faktisk folk som ikke har eller kan ha bil av ulike grunner, men dette tar ikke kommunen hensyn til. Ruter som har fått ansvaret for busstransport i kommunen, mener at en 45 minutters spasertur til og fra Pepperstad for oss i Hvitsten er akseptabelt, men det er det ikke for oss av den eldre garde! Sommerbussens sesong er over og da har vi en lang høst og vinter foran oss.

Disse tilstandene er ikke noe en kommune i vekst kan vedkjenne seg i disse tider hvor velgerne er miljøbevisste og landets politikere vil redusere biltrafikken.