Jeg har sittet i kommunestyret de to siste periodene. Den siste perioden i tre og et halvt år som uavhengig representant, utmeldt av Arbeiderpartiet.

Jeg står ikke på noe valgliste i år og er heller ikke medlem av noe politisk parti.

Vestby kommune drives veldig bra. Kommunens økonomi er under hardt press, men vi har likevel fått til mye. Dette takket være politikere som har villet satse og investere i nye skolebygg, i kulturkvartal, i sentrumsplan, og i heldøgns omsorgsplasser på Solhøy. Investeringer som kommer hele Vestbysamfunnet til gode.

Når kommunen nå går krevende tider i møte har jeg et sterkt ønske. Det er at ordfører Tom Anders Ludvigsen gjenvelges som ordfører for fire nye år.

De neste fire årene kommer til å bli krevende for Vestbys politikere. Da mener jeg det er klokt å fortsette med Tom Anders ved roret. Vi har simpelthen ikke råd til et ordførerskifte nå i ei dyrtid. Det Vestby trenger er stabilitet. Et stabilt styre hvor de folkevalgte sammen finner gode løsninger for oss i Vestby. Løsninger som og samler de fleste partiene. Og den stabiliteten finner vi med Tom Anders Ludvigsen ved roret i fire nye år. Hans politiske lederskap er noe kommunen trenger framover.

Jeg skulle gjerne ønsket at kommunen fikk sin første kvinnelige ordfører. Men jeg ønsker ikke at Høyre skal sitte med ordføreren.

Tiden er inne for at dere som blir folkevalgte samles mer om god politikk som gjør det trygt for oss Vestbyboere.

Det mener jeg dere gjør best ved å samles om Tom Anders Ludvigsen som ordfører.