Vestby ungdomsskole ga alt på Operasjon Dagsverk

Torsdag var det Operasjon Dagsverk hvor elever fra hele landet gjorde en stor innsats for å samle inn penger til en god sak. Vestby Ungdomsskole hadde rundt 300 elever som deltok i forskjellige type arbeid denne dagen.