Slik vil politikerne i Vestby løse ressursmangelen i politiet

– Dette er et resultat av en meget dårlig planlagt og gjennomført politireform. Hvor er lokalpolitiet som vi ble lovet?