NHO: Vestby er blant de beste helse- og omsorg

Med den kommende eldrebølgen blir sammenhengen mellom kvalitet og kostnad på helse- og omsorgstjenester stadig viktigere. Her scorer Vestby høyt i henhold til en analyse utarbeidet av NHO.