Hølenviadukten: Et spektakulært skue langs den nye gang- og sykkelstien

I hele sommer har arbeidet med Hølenviadukten gått sin gang. Bane Nor som har stått for brorparten av jobben er ferdig med sin del i slutten av september. Da tar kommunen over neste del av jobben.