Flere er fortsatt uten vann i Vestby – geolog har stanset arbeidet

Utbedringen av vannledningen på Randem tar lengre tid, sier kommunen. Nå har arbeidet blitt stanset også.