Denne Vestby-hytta er en av de mest populære

Oslofjordens Friluftsråd har 63 kystledshytter de disponerer. Én av de mest populære er Svartåshytta ved Krokstrand.