Jurist: – Uheldig at kommunen bryter plan- og bygningsloven

Vestby kommune bryter lovregulerte frister for byggesøknader, og prioriterer ikke lovbrudd. NMBU-dosent er kritisk til at kommuner ikke følger plan- og bygningsloven.